Nabídka

Info a počasí

Název "Lotyšsko" pochází ze starověkého Latgalians, jeden ze čtyř východní baltské kmenů, který tvoří etnické jádro lotyšského lidu (cca od 8. do 12. století nl).  V regionu následně se dostala pod kontrolu Němci, Poláci, Švédové, a konečně, Rusové...Click for Riga, Latvia Forecast

REKLAMA

 

 

Průmysl

Lotysssko mimo rašelina a malý zásoba stavební surová nemálo žádné nerostné bohatství. Vodne elektrárně produkce 70% spotřeba elektrické energie. Hlavním průmyslový odvětvený je strojařství, co je pozůstatky z čas, kdypak bylo součást Sovietskeho svaz. Vyrabaju se zde lodě, vagón, elektronika a elektrotechnické zařízení. To všechno je důležitým odvětvím, které může zvýšit zaměstnanost a podnikatelské příležitosti. Práce pro automobilky, nebo firmy podílející se na projektech v oblasti IT, nebo online hraní (http://cz.partypoker.com/), nebo taky odvětví námořní dopravy a více - všechny tyto odvětví mohou být prosperujícím odvětví. Dalším významný odvětvený je potravinářský, chemický, dřevozpracující a textilní průmysl, který zpracovávat dovezené bavlna a domácí len. Významný je rybovod a těžba dřeva. Pro lotyšský zemědělství je typický chov hovězího dobytkář prase a drůbeže založení na pěstovaný pícninách, vývozní artikl je hovězí maso a mléčné výrobky. Dále se pěstuji žito, cukrová řepa, brambory, len a ozimní pšenice.